U Puli je predstavljen istarski Centar kompetentnosti za ugostiteljstvo i turizam

eTurizam
13.09.2018 08:09:00

Centar će biti prilika za bolje zapošljavanje

U Puli je predstavljen istarski Centar kompetentnosti za ugostiteljstvo i turizam

Pulska Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu imenovana je Regionalnim centrom kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva za Istru, jednom od šest u cijeloj Hrvatskoj. Na radnom sastanku u Puli predstavljen je Centar suvremenih prakitkuma za kuharstvo, slastičarstvo i posluživanje u čijem će sastavu biti i kabineti za strane jezike.  

U planu je da se Centar nalazi i opremi u zgradi sadašnjeg praktikuma na Stoji, ali i obližnjoj austrijskoj vili. Budući Centar služit će za obrazovanje i usavršavanje učenika i ugostiteljsko-turističkih škola, ali i dodatnu edukaciju profesora i mentora

Na sastanku je naglašeno kako su hrvatskom turizmu potrebni vrsni stručnjaci, a centrima kompetentnosti ujednačit će se praksa u svim regionalnim strukovnim školama te povezati obrazovne institucije i poslodavci, hotelijeri i ugostitelji. 

Cilj projekta je unaprijediti kvalitetu strukovnog dualnog obrazovanja i ojačati konkuretnost ljudskih potencijala u turizmu i ugostiteljstvu kako bi se uskladiti s potrebama tržišta rada. Centri kompetentnosti prilika su za bolje zaposlenje, ali i suradnju javnog i privatnog sektora. 

U listopadu 2018. godine očekuje se raspisivanje natječaja za infrastrukturu i opremanje 25 centara kompetentnosti u 5 djelatnosti, kojima će na raspolaganju biti 30-ak milijuna kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Do kraja iste godine planira se objaviti i drugi natječaj za tzv. soft aktivnosti, među koje spadaju razvoj i osuvremenjivanje obrazovnih programa te jačanje kompetencija nastavnika i polaznika. Za ove aktivnosti na raspolaganju će biti oko 50 milijuna kuna potpore iz Europskog socijalnog fonda . 

Osim u Puli, okosnica kvalitetnog strukovnog obrazovanja za kadrove u turizmu i ugostiteljstvu biti će i Centri kompetentnosti u Zaboku, Splitu, Osijeku, Opatiji i Dubrovniku. 

(I: eCroatia.info)

Komentiraj

POVEZANE VIJESTI

eTurizam

eCroatia

BESPLATNI TELEFON: 0800 024 023

RADNO VRIJEME: 08:00 - 16:00

EMAIL: kontakt@ecroatia.info

Pratite nas na: