Kako otvoriti OPG?

MALI I SREDNJI PODUZETNICI - TRENDOVI U 2022.
27.01.2020 14:01:03

Vaš je plan baciti se u poljoprivredne vode i pokrenuti OPG, ali ne znate što vam sve treba? Pročitajte kratki vodič kroz sve korake!

Kako otvoriti OPG?

Poljoprivredna proizvodnja u Hrvatskoj je velik potencijal. Ako i sami u tome vidite potencijal i imate dobru ideju za pokretanje obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, ali ne znate točno kako otvoriti OPG, donosimo vam kratki vodič. 

Prema Zakonu o poljoprivrednom obiteljskom gospodarstvu, OPG je organizacijski oblik gospodarskog subjekta poljoprivrednika fizičke osobe koji radi stvaranja dohotka samostalno i trajno obavlja djelatnost poljoprivrede i s njom povezane dopunske djelatnosti. Temelji se na korištenju vlastitih i/ili  unajmljenih proizvodnih resursa te na radu, znanju i vještinama članova obitelji. 

Predstavlja ga i njime upravlja nositelj OPG-a, koji mora biti punoljetna i poslovno sposobna osoba. Osim nositelja, u radu mogu sudjelovati i članovi OPG-a i radnici, a pomagati im mogu i članovi obitelji.  
 
Kako otvoriti OPG 

Uvjeti za otvaranje OPG-a


Uvjet za otvaranje i obavljanje djelatnosti OPG-a je posjedovanje i korištenje proizvodnih resursa u poljoprivredi: zemljišta za bilinogojstvo ili stočarstvo te posjedovanje i raspolaganje potrebnim proizvodnim resursima i/ili korištenje stručnih znanja i vještina ako je tako propisano za pojedinu djelatnost. 

Pod proizvodnim resursima podrazumijevaju se: zemljište, nasadi, stoka, zgrade za stoku, pomoćne zgrade, skladišta, objekti za proizvodnju u zaštićenom prostoru, objekti s opremom za čuvanje, skladištenje, preradu i pakiranje, objekti za prodaju, objekti za boravak i usluge, poljoprivredna mehanizacija, priključni, radni i drugi strojevi, uređaji, alati i oprema, transportna sredstva, rad, stručna znanja i vještine. Oni moraju biti u korištenju nositelja i/ili članova OPG-a, bilo da se radi o vlasništvu, posjedu, zakupu, koncesiji ili najmu, a potrebno ih je upisati i u Upisnik OPG-ova. 
 
Kako otvoriti OPG 

Djelatnosti OPG-a


Djelatnost OPG-a može obavljati samo fizička osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, ali i fizička osoba s prebivalištem na teritoriju članice EU ili potpisnice Sporazuma o europskom gospodarskom prostoru prostoru i Švicarske Konfederacije, pod uvjetom da ima pravo iskorištavanja resursa u Hrvatskoj. 

Registriranu djelatnost nije moguće obavljati privremeno, primjerice sezonski, već to mora biti trajno

Prema Zakonu, obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo može obavljati: 

 • djelatnosti poljoprivrede kao osnovnu djelatnost - obuhvaćaju bilinogojstvo, stočarstvo i s njima povezane uslužne djelatnosti, 
 • pomoćne djelatnosti  u poljoprivredi – obuhvaćaju proizvodne djelatnosti radi proizvodnje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda te prateće uslužne djelatnosti (priprema, pakiranje, transport, skladištenje, usluživanje i iznajmljivanje),
 • dopunske djelatnosti – obuhvaćaju proizvodne i uslužne djelatnosti koje omogućavaju bolje korištenje  proizvodnih kapaciteta i znanja, vještina i rada članova. 
 
Kako otvoriti OPG 

Kako otvoriti OPG – koraci

 
Naravno, potrebna je ideja i dobro razrađen poslovni plan. Za otvaranje OPG-a nije vam potreban temeljni kapital, kao ni odgovarajuća stručna sprema. 

Prvo odredite tko će biti nositelj OPG-a i otvorite žiro račun na to ime. 

Prikupite sve dostupne podatke o poljoprivrednim resursima, jer ćete sve to morati navesti u Zahtjevu za upis u Upisnik OPG-ova. 

Zahtjev podnosi nositelj u uredu Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Potrebna vam je sljedeća dokumentacija: 

 • preslika osobne iskaznice nositelja i članova OPG-a,
 • izjava članova o odabiru nositelja,
 • preslika ugovora o otvaranju žiro računa,
 • posjedovni list vlasnika i ovlaštenika za prijavljene katastarske čestice,
 • preslika ugovora o zakupu/koncesiji,
 • dokaz o posjedovanju propisane dokumentacije za obavljanje dopunske djelatnosti (ako se planirate baviti dodatnom djelatnosti),
 • potvrda obveznika PDV-a (ako je primjenjivo u vašem slučaju),
 • obavijest FINA-e o otvaranju zaštićenog računa ako je primjenjivo),
 • biljezi.
 
Kako otvoriti OPG 

Smislite naziv OPG-a pod kojim ćete obavljati djelatnost. On se sastoji od imena gospodarstva, imena i prezimena nositelja te sjedišta OPG-a. Možete koristiti i skraćeni naziv koji se sastoji samo od naziva OPG-a i sjedišta. 

Odaberite organizacijski oblik OPG-a. Možete odabrati obavljanje gospodarske djelatnosti kao glavne ili sporedne, što znači da zanimanje poljoprivrednika birate kao glavno ili dodatno zanimanje. 

Pri upisu u Upisnik obvezni ste odabrati i status OPG-a, a to su:
 
 • OPG za proizvodnju,
 • OPG za proizvodnju i preradu,
 • OPG za proizvodnju i usluge,
 • OPG za proizvodnju, preradu i usluge. 

Izdanim Rješenjem o upisu utvrdit će se matični identifikacijski broj OPG-a (MIBPG) te OIB njegovog nositelja

Slijedi prijava u Poreznu upravu u Registar poreznih obveznika. To je posebice potrebno ako: 

 • po osnovi poljoprivrede i šumarstva OPG ostvari ukupni godišnji primitak u iznosu većem od 80 500,00 kuna, 
 • je poljoprivrednih obveznik PDV-a prema posebnom zakonu, 
 • se OPG dobrovoljno upiše u registar obveznika na PDV, 
 • obveznik PDV-a postaje nositelj OPG-a.
 
Kako otvoriti OPG 

Nakon upisnika u Registar obveznika PDV-a, potrebno je izraditi i pečat, za što vam treba Rješenje o upisu OPG-a u Registar, osobna iskaznica nositelja OPG-a, potvrda o OIB-u.

Potrebno je prijaviti se na mirovinsko te obvezno zdravstveno osiguranje

Ako niste na "ti" s brojkama i dokumentacijom, pobrinite se da za to unajmite knjigovodstveni servis od povjerenja koji će za vas voditi knjigu primitaka i izdataka, popis dugotrajne imovine, knjigu prometa, evidenciju o tražbinama i obvezama te knjigu ulaznih i izlaznih računa u slučaju da postanete obveznik PDV-a. 

Datum donošenja Rješenja o upisu u Upisnik OPG-ova smatra se datumom početka obavljanja gospodarske djelatnosti poljoprivrede u organizacijskom obliku OPG-a, odnosno početkom važenja prijavljenih promjena podataka u Upisniku OPG-ova. 
 
Kako otvoriti OPG 

Nadamo se da smo vam barem malo pomogli sa savjetima kako otvoriti OPG. Budući da je tekst informativnog karaktera, a Zakoni i Pravilnici podložni izmjenama i dopunama, prije pokretanja poslovanja svakako se savjetujte s institucijama koje vam mogu pružiti ažurne informacije, poput Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju ili Ministarstva poljoprivrede. 

Sviđa vam se ovaj članak? Pratite nas na Facebooku i Instagramu i prvi saznajte novosti.

(I: eCroatia.info)

POVEZANE VIJESTI

MALI I SREDNJI PODUZETNICI - TRENDOVI U 2022.

eCroatia

RADNO VRIJEME: 08:00 - 16:00

EMAIL: kontakt@ecroatia.info

Pratite nas na:

Ova internet stranica koristi kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Saznaj više