Što sve trebate znati ako kupujete ili koristite službeno vozilo

eAutomoto
28.01.2019 13:01:36

Namjeravate li nabaviti automobil na ime tvrtke ili često vozite službeni automobil, ovaj članak će vam koristiti

Što sve trebate znati ako kupujete ili koristite službeno vozilo

Službeni automobili prvenstveno se koriste u svrhu obavljanja posla. No, postoje mogućnosti korištenja službenog vozila u privatne svrhe i obrnuto. Više detalja o načinu korištenja vozila firme donosimo u nastavku...

Kupnja automobila na ime tvrtke


Službeno vozilo možete kupiti na nekoliko načina: gotovinom, na kredit ili leasing. Kako god okrenuli, vozilo postaje vlasništvom firme i postepeno se stavlja u trošak, odnosno amortizira se. Službeno vozilo ulazi u dugotrajnu imovinu poduzeća i prikazuje se u bilanci. 

Moguće je priznati sve troškove vozila vezanih uz njegovo korištenje. Primjerice, servis automobila i gorivo od 1. siječnja 2018. tretiraju se kao porezno priznati trošak u visini od 50 % iznosa

Od 1. siječnja 2018. Porezna uprava primjenjuje odredbe prema kojima se tvrtki omogućuje odbitak od 50 % pretporeza obračunanog za nabavu ili najam prijevoznih sredstava za osobni prijevoz čija nabavna vrijednost ne prelazi 400 tisuća kuna, uključujući i nabavu dobara i usluga u vezi s tim dobrom. 
 
priznati troškovi službenog vozila 

Najam službenog vozila


Ako još niste u mogućnosti, ne morate se odmah bacati u trošak kupovine službenog vozila. Možete iskoristiti opciju leasinga ili unajmiti automobil od samog sebe, supružnika, člana obitelji... U slučaju najma, vozilo se ne smatra imovinom tvrtke i ne amortizira se. Mjesečni troškovi plaćaju se u obliku rate leasinga ili najamnine. 

Iznajmljivanje vozila slično je kao i najam nekretnine; potpisani ugovor odnesete u Poreznu upravu, gdje vam zaračunaju porez kojeg svakog mjeseca uredno plaćate dok tvrtka na vaš žiro račun ili osobe od koje posuđujete automobil isplaćuje određeni iznos najma. 

Korištenje službenog vozila u poslovne svrhe  


Poprilično je jednostavno: službena vozila u pravilu se koriste samo u poslovne svrhe. Ne bi ga smjele voziti osobe koje ne rade u tvrtki (osim direktora poduzeća). Iznimno, vozila za službene potrebe mogu koristiti i treće osobe, ali samo uz odobrenje direktora ili osobe koju on ovlasti za to, ako aktivnosti koje treća osoba provodi spadaju pod službene potrebe tvrtke.  
Za upravljanje službenim vozilom zaposlenici moraju imati važeću vozačku dozvolu i dužni su se pridržavati svih propisa i zakona kojima se uređuje sigurnost prometa. 

Za vožnju službenog vozila uobičajeno je voditi evidenciju o svakom prijeđenom kilometru u poslovne svrhe. U ovom slučaju, vožnja od kuće do posla i obrnuto službenim automobilom ne smatra se vožnjom u poslovne svrhe.

Kada kupujete službeni automobil, on mora uredno biti registriran i osiguran, a zbog sigurnosti osoba koje upravljaju vozilom, poželjno je obavljati redoviti servis. U svakom službenom vozilu obvezni ste imati aparat za gašenje požara koji svake godine mora biti testiran.
 
Za vožnju zaposlenik mora imati potpisanu punomoć direktora da imate dopuštenje za korištenje vozila tvrtke. Punomoć nema veze s time hoćete li automobil voziti u privatne ili službene svrhe, to je stvar dogovora s direktorom. Ako vas policija zaustavi i pita za punomoć, taj dokument morate imati kod sebe. Svaki korisnik službenog vozila ovlašten je točiti gorivo, a često se plaćanje radi putem odabrane kartice prodavatelja goriva. Svaki put kada se natoči gorivo korisnik je dužan to upisati u putni radni list za vozilo i priložiti račun. 
 
Korištenje službenog vozila 
 

Putni nalog 


Putni nalog potrebno je ispunjavati samo za putovanja čija je udaljenost veća od 30 km (u jednom smjeru). Uz putni nalog potrebno je popuniti izvještaj o obavljenom putu, a trošak putnog naloga u poslovne službe priznaje se u cijelosti

Svaki korisnik vozila dužan je u evidenciju putnog naloga i radnog lista upisati: 

 • datum izdavanja,
 • registraciju vozila,
 • ime i prezime vozača i ostalih osoba u vozilu,
 • lokaciju na koju se putuje (pravac kretanja),
 • svrhu putovanja,
 • vrijeme trajanja putovanja,
 • datum i vrijeme polaska i početnu kilometražu,
 • datum i vrijeme povratka i završnu kilometražu,
 • upis goriva u litrama,
 • podatke o oštećenjima i nedostacima na vozilu (ako ih uoči),
 • potpis ovlaštene osobe i pečat.

Prometne nesreće, kvar ili oštećenje službenog vozila 


Dođe li tijekom vožnje službenog vozila do kvara, oštećenja vozila ili nesreće, zaposlenik koji koristi vozilo dužan je bez odgode o tome obavijestiti osobu zaduženu za koordinaciju korištenja vozila te, ako to situacija zahtijeva, pozvati tehničku pomoć ili nadležna tijela bez odgađanja. Korisnik službenog vozila smatra se profesionalnim vozačem i ne bi smio imati nikakvu količinu promila u organizmu. U slučajevima prometne nesreće u kojoj je policijskim očevidom ustanovljeno da je vozač bio u alkoholiziranom stanju istog se trenutka ostaje bez vozačke dozvole, a svu odgovornost za nastalu štetu uobičajeno snosi vozač. 

Uobičajena je praksa da sve novčane kazne za prometne prekršaje službenim vozilom izrečene od nadležnih tijela snosi korisnik vozila. Tu spadaju kazne za pogrešno parkiranje, prekoračenje vremena plaćene parkirne karte, prekoračenje brzine... 

Ako je na službenom vozilu nastala šteta namjernim djelovanjem zaposlenika ili njegovim nemarom, a osiguravajuće društvo otkloni mogućnost isplate naknade za nastalu štetu, direktor firme može s korisnikom vozila zaključiti sporazum prema kojim se utvrđuje način, iznos i rok u kojem je dužan firmi isplatiti naknadu štete. 

Svi vozači službenih vozila dužni su za vrijeme korištenja vozila postupati pažnjom dobrog gospodara
 
Kvar ili oštećenje službenog vozila 

Korištenje službenog automobila u privatne svrhe


Vjerojatno informacija koja zanima mnoge jest smije li se službeno vozilo koristiti u privatne svrhe. Može li se njime otići na duži odmor, izlet, u shopping u drugu državu...?

Pravo korištenja službenog automobila moguće je definirati posebnim ugovorom kojim se razjašnjavaju uvjeti pod kojima zaposlenik može koristiti vozilo za privatne svrhe, bez naknade ili uz djelomičnu naknadu. 

Ako to direktor odobri, za korištenje službenog vozila u slobodno vrijeme zaposlenika može se zaračunavati primitak u naravi. Plaća u naravi je sve ono što zaposlenik dobiva od poslodavca za korištenje u privatne svrhe, odnosno neto iznos koji nije osnovna plaća za koji sve poreze i prireze snosi poslodavac. Naime, radi se o pružanju usluga najma fizičkoj osobi (zaposleniku), a ako osoba ne prima nikakvu naknadu za primljenu uslugu, smatra se da je ostvarila primitak u naravi. Tvrtka je za plaću u naravi obvezna na tržišnu vrijednost usluge obračunati i platiti doprinose te porez na dohodak i o tome izvijestiti Poreznu upravu. 

Poduzeće bi u ovom slučaju trebalo donijeti odluku o ustupanju vozila na korištenje dotičnom zaposleniku te obračunu plaće u naravi. Tri su mogućnosti za korištenje službenog vozila u osobne svrhe: 

1. Radniku se na plaću zaračunava 1% nabavne vrijednosti vozila uvećan za pripadajući  PDV. To znači da radnik i dalje dobiva svoju neto plaću, no davanja za poreze i doprinose povećavaju se kao da ima veću neto plaću. Ova je opcija isplativa samo u slučajevima kada je automobil kupljen povoljno ili je mjesečna rata za leasing niska.

2. Radniku se naplaćuje 2 kune po prijeđenom kilometru za sve relacije koje odvozi u privatne svrhe. Svaki zaposlenik u ovom bi slučaju trebao voditi detaljnu osobnu evidenciju o prijeđenim kilometrima u službene ili privatne svrhe, zatim pomnožiti one privatne s 2 kune. Dobiveni iznos "povećava" neto plaću radnika. 

3. Za službena vozila nabavljena operativnim leasingom osnovica primitka u naravi iznosi 20 % leasing rate uvećane za PDV. 

Odluči li se vaša tvrtka na obračunavanje plaće u naravi za korištenje službenog vozila, tada se svi troškovi porezno priznaju u punom iznosu, a zaposlenik može automobil koristiti bilo kada. Ovakvo porezno pravilo primjenjuje se i kada odete na putovanje sa službenim vozilom, no iznimka od plaćenih troškova su plaćanje cestarine, mostarine, tunelarine, trajekt... 
 
Korištenje službenog vozila u privatne svrhe 

Korištenje osobnog vozila u službene svrhe


Zaposlenici tvrtke te direktor ili vlasnik (ako nisu zaposleni u tvrtki) imaju pravo koristiti privatni automobil u službene svrhe. Za to se neoporezivo može isplatiti 2 kn po prijeđenom kilometru. Primjerice, ako vas je šef poslao na sastanak, a vi koristite svoj osobni automobil i prijeđete 25 kilometara, može vam se neoporezivo isplatiti 50 kuna. Vožnja do posla i natrag ne smatra se korištenjem privatnog automobila u službene svrhe. 

Za gradsku vožnju na udaljenosti do 30 kilometara od sjedišta tvrtke u kojoj radite vodi se tzv. obračun loko vožnje. Obračunava se tako da cijeli mjesec bilježite prijeđene kilometre i na kraju mjeseca podnesete obračun te vam se isplati novac, i to na dva moguća načina: u gotovini iz blagajne ili na tekući račun na koji vam se isplaćuje plaća. 

(I: eCroatia.info)

Komentiraj

POVEZANE VIJESTI

eAutomoto

eCroatia

BESPLATNI TELEFON: 0800 024 023

RADNO VRIJEME: 08:00 - 16:00

EMAIL: kontakt@ecroatia.info

Pratite nas na: