Jeste li i vi među onima koji su dužni prijaviti porez na dohodak?

MALI I SREDNJI PODUZETNICI - TRENDOVI U 2022.
21.02.2019 12:02:09

Iako će većini hrvatskih građana biti dostavljeno rješenje o godišnjem obračunu poreza, saznajte koji su porezni obveznici dužni prijaviti porez na dohodak

Jeste li i vi među onima koji su dužni prijaviti porez na dohodak?

Kraj veljače obično znači i rok za predaju poreznih prijava za prethodnu godinu. Posljednje tri godine većina građana nije dužna samostalno podnositi prijavu godišnjeg obračuna poreza na dohodak jer to odrađuje Porezna uprava na temelju prikupljenih podataka. No, što ako ne spadate u kategoriju poreznih obveznika za koje će Porezna sama odraditi obračun? Saznajte u nastavku... 

Kada se isplaćuje povrat poreza?


Porez na dohodak utvrđuje se i isplaćuje za kalendarsku godinu. Godišnji dohodak je ukupan dohodak koji se ostvaruje od nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti ili drugi dohodak koji se smatra konačnim, a koji porezni obveznik ostvari u poreznom razdoblju, a obračunava se na temelju godišnje porezne prijave ili posebnog postupka utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak.

Povrat poreza kreće sredinom kolovoza svake godine. Veseliti mu se možete ako ste sigurni u to da ste ostvarili oporezive prihode, a primjerice, niste bili u radnom odnosu tijekom cijele godine. Porezna se osnovica u ovom slučaju smanjuje za dio osnovnog poreznog odbitka koji nije iskorišten kroz godinu. 

Dugujete li državi porez, znači da ste koristili porezne olakšice na koje niste imali pravo. Primjera radi, vaše dijete je student i prijavili ste ga kao uzdržavanog člana obitelji. Porezna uprava zatim je ustanovila kako je radom na studentski ugovor vaš sin/kćer ostvario godišnji prihod iznad dopuštene granice (13 000 kuna), poslat će vam kaznu prema kojoj ćete morati platiti razliku poreza na dohodak i prireza. 
 
Pravo na povrat poreza 

Tko je dužan ispuniti poreznu prijavu? 


Najkasnije do kraja veljače dio građana Republike Hrvatske i dalje je dužan samostalno podnijeti poreznu prijavu. To su 4 kategorije: 

1. samostalni djelatnici - obrtnici, freelanceri (slobodna zanimanja), poljoprivrednici te ostali pojedinci koji dohodak utvrđuju na temelju poslovnih knjiga
2. pomorci koji su rezidenti Hrvatske zaposleni kao članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi i ostvarili su dohodak od nesamostalnog rada
3. građani za koje Porezna uprava nema podatke o ostvarenom dohotku u protekloj godini, tj. oni porezni obveznici koji su ostvarili oporeziv dohodak, a o kojem poslodavac, isplatitelj primitka ili porezni obveznik osobno nije informirao Poreznu upravu
4. porezni obveznici koji na temelju poreznih olakšica imaju pravo na povrat poreza, ali nisu prijavili olakšice Poreznoj upravi

Također, ako ste ostvarili dohodak od kapitala ili rada u inozemstvu, dužni ste Poreznoj upravi predati godišnju prijavu poreza. 
 
godišnji porez na dohodak 

Tko ne mora predati poreznu prijavu? 


Ako ostvarujete prihod od poslodavca, odnosno za svoj rad primate plaću, mirovinu ili honorar, ne morate predavati prijavu. Porezna uprava sama će napraviti izračun u kojem je vidljivo imate li obvezu prema državi ili ostvarujete pravo na godišnji povrat poreza. Također, u ovu kategoriju ulaze i obrtnici paušalisti

U svojoj godišnjoj poreznoj prijavi, kao porezni obveznik dužni ste navesti sve ostvarene dohotke koji se smatraju oporezivima, osim dohotka ostvarenog po osnovi rada na brodu na međunarodnoj plovidbi ako taj dohodak, sukladno posebnom propisu ne podliježe oporezivanju, dohotka koji RH prema međunarodnim ugovorima izuzima od oporezivanja i dohotka koji se smatra konačnim. 

Konačni dohodak je primitak ostvaren od imovine i imovinskih prava (osim dohotka od imovine koji se utvrđuje na osnovu podataka iz propisanih poslovnih knjiga i evidencija), kapitala, osiguranja, drugog dohotka po osnovi povrata doprinosa, drugog dohotka po osnovi razlike vrijednosti imovine i visine sredstava kojima je stečena. Tu spada i dohodak koji se u razdoblju obračuna poreza oporezuje u paušalnom iznosu

Dobrovoljno ispunjavanje porezne prijave


Poreznu prijavu možete i dobrovoljno ispuniti u slučaju da tijekom godine niste iskoristili neku od poreznih olakšica. Na primjer, preselili ste se u drugi grad u kojem se obračunava manji prirez nego u mjestu u kojem se ranije živjeli. Ako to niste unijeli u vašu Poreznu karticu, do kraja veljače imate priliku podnijeti zahtjev za priznavanje niže stope prireza. 

Ako ste donirali određenu svotu novca ili platili doprinose za zdravstveno osiguranje, imate pravo na porezni odbitak. 
 
tko je dužan prijaviti porez 

Povrat poreza 


Ustanovi li Porezna uprava da imate dug prema državi ili ste preplatili porez, do 30. lipnja dobit ćete privremeno porezno rješenje na adresu vašeg prebivališta ili službenog boravišta.

Smatrate li da obračun nije ispravno odrađen, imate pravo na podnošenje prigovora do 1. kolovoza. Iznimno, osobe koje privremeno porezno rješenje prime nakon 30. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu, imaju rok za prigovor u roku od 30 dana od dana primitka rješenja. 

Ako ne podnesete prigovor na rješenje, smatra se da je ta obveza konačno utvrđena. U slučaju da ste obvezni vratiti porez na dohodak, to je potrebno učiniti u roku od 15 dana do isteka roka za prigovor

Porezni obveznik koji ima pravo na povrat preplaćenog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak od Porezne će uprave dobiti povrat sukladno odredbama Zakona o porezu na dohodak i Općem poreznom zakonu. 

(I: eCroatia.info)

Komentiraj

POVEZANE VIJESTI

MALI I SREDNJI PODUZETNICI - TRENDOVI U 2022.

eCroatia

BESPLATNI TELEFON: 0800 024 023

RADNO VRIJEME: 08:00 - 16:00

EMAIL: kontakt@ecroatia.info

Pratite nas na: